Projekt tervezett költségvetése és futamideje II. forduló:

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 2011. év februárjában pályázatot nyújtott be a II. fordulóra a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében.

A pályázat azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0001

Támogatás intenzitása: 100%

A második fordulós pályázat beadása: 2011. február

Kezdés – Befejezés

2011.09.01. – 2012.11.30.

 

 

A projekt részletes leírása:

 

 A projekttől elvárt eredmények

A fent leírt tevékenységek elvégzésével a jelen projekt kifejezett célja az állami vagyon természetvédelmi szempontoknak megfelelő fenntartása. A tevékenységek eredményeként a természetvédelmi szempontból átalakított tómedencék hozzájárulnak a Közép-tiszavidéki vizes élőhelyek területi integritásához.

 

A projekt tájléptékben észak felé kibővíti a hortobágyi vizes élőhely-rendszereket, melynek következtében a Hortobágyon fészkelő, számos védett és fokozottan védett vízimadár-fajok állományai terjeszkedésnek indulhatnak a Borsodi-mezőség és a Tisza árterületeinek irányába. Ez a folyamat eredményezheti a célfajok metapopulációs kapcsolatainak erősebbé válását. Másrészt a projekt, amely vizes élőhelyekben viszonylag szegény területen valósul meg, ökológiai „stepping-stone”-ként szolgálhat vonuló vízimadár-fajok számára, melyeknél kulcsfontosságú a vonulási útvonalon a pihenő- és táplálkozóhelyek megléte minden nagyobb területi egységben. Emellett – korábbi hortobágyi tapasztalatok alapján – a halastavakat szegélyező bokor-és fasorok fontos ökológiai folyosóként funkcionálnak vonuló erdei énekesmadár-fajok számára, melyek a nagyrészt fátlan tájban a tavakat és csatornákat szegélyező, táplálékban gazdag fás élőhelyeken tudják energiatartalékaikat feltölteni.

 

A jelenlegi, természetvédelmi szempontból jórészt értéktelen, másodlagos és/vagy antropogén élőhelyek (gyomos gyepek, szántók, jellegtelen száraz nádasok) helyett vízi-mocsári élőhelyek alakulnak ki, amelyek a madarak mellett számos más csoportnak jó megtelepedési lehetőséget jelentenek. A biodiverzitás alapvetően nő, mind a fajszám, mind az „értékesebb” fajok arányának növekvésével. Az alábbi táblázat mutatja a vizes élőhely kialakulása után várhatóan megtelepülő növény és állatfajokat.

 

A projekt eredményeként a vizes élőhely – megfelelő táplálékbázist kínálva a halfogyasztó madarak számára – elvonzza azokat a Folyás-tóegység üzemelő halastavairól.