A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 2010. év elején pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében melyet az Irányító Hatóság vezetője az I. fordulóban támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt megnevezése:

„Polgár-halastavak természetvédelmi célú vizes élőhely rehabilitációja”

A pályázat azonosító száma: KEOP-7.3.1.2-09-2010-0011

 

Projekt tervezett költségvetése és futamideje I. forduló:

Támogatás intenzitása: 85%

Összes forrás: 13 079 000 Ft

Kezdés - Befejezés

2009.08.03. – 2011.04.30.

 

A projekt összefoglalása:

- A Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-nek, a terület vagyonkezelőjeként szerződéses kötelességes az állami vagyon értékének fenntartása. A Polgár-halastavak rekonstrukciója a 2002-ben elindult reorganizáció óta stratégiai célja a Társaságnak. Ugyanakkor a 2001-ig tartó veszteséges gazdálkodás a jelenre olyan terheket rótt, amely miatt a fejlesztést önerőből a Társaság nem volt képes a mai napig megoldani.

- A leromlott műszaki állapotú tavakban nem lehetséges eredményes termelés végzésére. A tavak vízzel való feltöltésére és leeresztésére a rossz állapotú töltések és műtárgyak nem alkalmasak, így a tavak elvesztették alapvető termelési funkcióikat.

- A Polgár-tavak műszaki állapota – elsősorban a déli (II., IV., V., VI., előnevelők) területeken – olyan mértékben leromlott, hogy a halastavi gazdálkodás céljával történő rekonstrukció megtérülése az elvárhatónál hosszabb idejű volna.

- A termelés felhagyása után a terület természetvédelmi jelentősége megszűnt. Ugyanakkor tény, hogy a termelés időszakában a tavak fontos részét képezték a Hortobágy északi részén elterülő vizes élőhelyeknek. A tavak jelenlegi állapota veszélyezteti a terület vizes élőhelyeinek területi integritását.

- A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. stratégiájában az eredményes gazdálkodás mellett fő célként jelenik meg a halastavak természeti értékei fenntartásának vállalása, illetve kötelezettsége. Ugyanakkor a jelenlegi állapotában a Polgár-halastavak nem képesek a Társaság vagyonkezelésében lévő halastavakra jellemző természetvédelmi funkció ellátására.

- A tavakon korábban rendszeresen költő, táplálkozó, vagy átvonuló madárfajok száma drasztikusan lecsökkent. A területen uralkodóan túlsúlyban vannak a degradált, nem természetes élőhelyet jelző növényfajok, értékes természet közeli/féltermészetes növénytársulás vagy élőhely említésre érdemes kiterjedésben jelenleg nincsen.

 

A Polgár-halastavak természetvédelmi célú vizes élőhely rehabilitációja hozzájárul a terület teljes rekonstrukciójával – ide értve a nem KEOP forrásból finanszírozandó I., és III. termelő tó helyreállítását is – Folyás-tóegység Hortobágyi Haltermelési Technológiában megfogalmazott komplex, gazdálkodási-természetvédelmi célkitűzéseinek.

 

A projekt céljának rövid ismertetése

A projekt tervezési területe a 100% állami tulajdonú Hortobágyi Halgazdaság Zrt. vagyonkezelésében lévő Folyás-tóegység részterülete; a Polgár-halastavak (továbbiakban tóegység). A tóegység teljes területe 369 ha, ami tartalmaz 6 db halastó medencét, 16 db előnevelő medencét és egy 4 ha kiterjedésű 20 medencés telelő rendszert, táp-, és lecsapoló csatornákat, töltéseket, valamint a tóegység belső területén található gyep művelési ágú foltokat. A tóegység tavait 1963-ban helyezték üzembe. A tavak műszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy azon 2003 óta nem lehet üzemszerű halgazdálkodást végezni, de azok nem felelnek meg még az alapvető vízkormányzáshoz (víztöltés, vízmegtartás) szükséges műszaki követelményeknek sem. A tavak 2003. óta szárazon állnak, a tótalaj kultúrállapotban tartása érdekében az arra alkalmas területeken a Halgazdaság szántóföldi művelést végeztet. Mindezek mellett egy 2003-ben elvégzett KAC pályázat program tapasztalataiból kiindulva elmondható, hogy a Polgár-tavak jelentős szerepet töltenek be az északi Hortobágy vizesélőhelyhez kötődő élővilágának fenntartásában, valamint pihenőhelyként a madárvonulás során. A tavak hortobágyi viszonylatban is kiemelkedő madárvilágot tartottak fenn a program időszakában, amelyben kiemelkedő szerepet kapott a Tisza közelsége. Jelen állapotában a terület nem tudja ellátni természetvédelmi funkcióit sem.

 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kiemelt fejlesztési céljai között van évek óta a tavak rekonstrukciója, valamint komplex hasznosítása, amiben természetvédelmi és halgazdálkodási szempontok kapnak szerepet. Jelen program során a 6 db termelő tóból 4 tó természetvédelmi célú vizesélőhely rehabilitációja tervezett. A beavatkozási terület kiterjedése 159 ha. Ugyanakkor a hatásterület ennél nagyobb, teljes területe meghaladj az 500 ha-t. Ennek oka, hogy a Folyás-tóegység tavai a Hortobágy ökológiai rendszerében egy egységet alkotnak. A vizesélőhelyek hatással lesznek a többi itt található termelő tó természetvédelmi értékére, és ezen tavak is pozitív hatást fognak gyakorolni a vizes élőhelyként működtetett területre.

 

A beavatkozás a kizárólag halgazdasági célú műtárgyak, csatornák, és töltések elbontását, a természetvédelmi célú kezeléshez szükséges földművek (gátak, csatornák) felújítását, illetve bizonyos, a természetvédelmi célú vízkormányzást elősegítő új létesítmények (csatorna, műtárgy, költő szigetek) építését jelenti. Emellett tervezett a hortobágyi halastavak természet megőrzési szerepének megismertetés, környezeti nevelés céljából táblás tanösvény kialakítása a rehabilitált területen.

 

A terület rehabilitációjának eredményeként természet közeli jellegű vizes élőhely komplex alakul ki. A vízkormányzás segítségével lehetőség nyílik az egyes tómedencék eltérő kezelésére, amely eltérő társulások létrejöttét és fenntartását eredményezi. Ennek megfelelően a diverzitás igen magas szintű lesz.

 

A tóegység I. és III. számú tavaikat a HHG Zrt. a Halászati Operatív Program keretei között kívánja felújítani és újra halászati termelésbe vonni. Ez teszi teljessé a terület Hortobágyi Haltermelési Technológia szerinti komplex halgazdálkodási-természetvédelmi működtetését.