• A területi jegy csak állami horgászjeggyel jogosít horgászatra, annak a számát a területi jegyen fel kell tüntetni.
 • A területi jegy csak horgászatra jogosít.
 •  Csak a maradéktalanul kitöltött területi jegy érvényes. A dátumot javítani nem lehet.
 • A horgászatra vonatkozó jogszabályok teljeskörű betartása kötelező.
 • A horgász a területi jegy kiváltásával egyidejűleg elismeri a szabályok ismeretét, elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti azt.

 

A horgászatra vonatkozó jogszabályi előírások megtartásán túl az alábbi szabályokat kell betartani:

 • Horgászni csak partról szabad, a vízbe bemenni tilos!
 • Horgászni csak napkeltétől napnyugtáig lehet de legkorábban 06.00 órától legkésőbb 20.30 óráig! Az éjszakai horgászat természetvédelmi okok miatt egész évben tilos!
 • Naplemente után a területen tartózkodni tilos!
 • A műtárgyakon és azok 50 méteres körzetében tartózkodni és horgászni tilos!
 • Használható felszerelés: 2 db bot, botonként legfeljebb 2 db horog.
 • Kifogható halmennyiség naponta: 2+1 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 5 kg egyéb hal.
 • A süllő kifogható legkisebb mérete 40 cm.
 • A compó legkisebb kifogható mérete nemes halként 25 cm.
 • Engedélyes köteles vezetni a fogott halakról a jegy hátoldalán szereplőfogási naplót, valamint azt a vásárlási helyén, vagy a HHg Zrt. központjában következő év január 10-ig leadni.
 • Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos!
 • A 33-as sz. főút hídja és Árkus település hídja közötti szakaszon, a csatornán horgászni és tartózkodni szigorúan tilos!
 • A környezet –beleértve az épített és természeti környezetet-bolygatása, rongálása tilos!
 • Tüzet gyújtani egész évben tilos!
 • A horgászrend megszegése a az engedély azonnali visszavonásával jár.
 • Elveszett engedély nem pótolható.
 • A Tisza menti Regionális Vízművek Zrt., valamint a Hortobágyi Halgazdaság Zrt, ellenőreinek és dolgozóinak kérésére a területen tartózkodó személy az Állami Horgászjegyet, az Éves Területi jegyet és a Személyi igazolványát köteles átadni, a fogott halmennyiséget bemutatni.

 

A jegy a megjelölt töltésszakaszon, a gáton történő közlekedésre is feljogosít.

 

Kérjük a sportszerű horgászat írott és íratlan szabályainak megtartását, emellett a terület természeti értékeinek megóvását.